Kompetens och engagemang som ger resultat

Vi söker!

Vi vill gärna bli fler och bredda vår kompetens. Därför söker vi kontakt med revisorer med egna kunder för samarbete. Besök gärna vår egna hemsida och ta kontakt med Joakim Nyman 073 531 21 60, joakim.nyman@lr-revision.se

Välkommen till oss!

Nya regler om redovisning av pågående arbete
Läs mer här!

Vi söker medarbetare!

Vi vill gärna bli fler och bredda vår kompetens.

Läs mer här

 

Aktuellt

Sänkt krav på aktiekapital

läs här

Generationsskifte och försäljning av företaget

läs här

Budget 2020

läs här

Budgetproposition för 2020

Läs här